Miloševic aangeklaagd voor moord Stambolic

De Joegoslavische ex-president Slobodan Miloševic – die voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag terechtstaat wegens oorlogsmisdaden – is gisteren in eigen land formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens moord en poging tot moord. Hij zou in 2000 het bevel hebben gegeven de Servische oud-president Ivan Stambolic te vermoorden. De aanklacht wegens poging tot moord slaat waarschijnlijk – details moeten nog worden bekendgemaakt – op de moordaanslag op de toenmalige oppositieleider Vuk Draškovic. Met Miloševic zijn de vroegere chef van de geheime dienst Rade Markovic en de vroegere legerleider generaal Nebojša Pavkovic in staat van beschuldiging gesteld.