M. Uhl directeur Weekbladpers

De Weekbladpers Groep heeft Marnix Uhl (41) benoemd tot directeur van de uitgeverijen Querido, Athenaeum–Polak & Van Gennep en Nijgh & Van Ditmar. Daarmee krijgen de doorgaans als `Singel 262' aangeduide uitgeverijen weer een eigen zakelijke leiding. Sinds het vertrek van directeur-uitgever Ary Langbroek twee jaar geleden was het directoraat in handen van Rob Haans, een van de directeuren van de Weekbladpers Groep. Uhl werkt nu bij Scripta Media, dat onderdeel is van hetzelfde concern.