`Hoofddoek zaak Duitse politiek'

Het staat de Duitse wetgever vrij om het dragen van een hoofddoek door islamitische leerkrachten te verbieden. Dat oordeelde het Constitutionele Hof in Karlsruhe, de hoogste rechterlijke instantie, vanochtend. De rechters schoven de ook in Duitsland fel omstreden kwestie van de hoofddoek-op-school daarmee op het bord van de politiek. De hoofddoek is geen zaak voor ambtenaren en rechters maar vereist een parlementair debat, aldus Duitslands hoogste rechters in hun vonnis van vanochtend.

De zaak was aanhangig gemaakt door de 31-jarige islamitische lerares Fereshta Ludin, die in Afghanistan is geboren maar een Duits paspoort heeft en een Duitse lerarenopleiding met succes heeft afgerond. De onderwijsautoriteiten in de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg wilden Ludin niet in dienst nemen omdat ze weigerde voor de klas haar hoofddoek af te leggen.

In drie eerdere instanties gaven rechters de deelstaat gelijk. De hoogste instantie in Karlsruhe oordeelde in dit specifieke geval echter dat de bestaande wetgeving in Baden-Württemberg onvoldoende houvast biedt om Ludin het dragen van de hoofddoek te verbieden. Fereshta Ludin mag daarom voorlopig met hoofddoek onderwijzen.

In het Duitse federale stelsel valt onderwijs onder de verantwoordelijkheid van de deelstaten. Elk deelstaatparlement heeft nu de mogelijkheid zich over de kwestie van de hoofddoek op school uit te spreken. Een verbod mag, maar hoeft niet.

De lerares voelde zich in haar religieuze vrijheid en de vrijheid van beroepskeuze aangetast, de onderwijsautoriteiten in de deelstaathoofdstad Stuttgart vreesden religieuze indoctrinatie van scholieren en beriepen zich op de religieuze neutraliteit van de staat. De onderwijsautoriteiten zijn van mening dat van de hoofddoek een ,,signaal'' uitgaat dat niet te verenigen is met de religieuze neutraliteit op school waartoe de Duitse grondwet verplicht. Een hoofddoek, oordeelde een rechter in lagere instantie, is nu eenmaal een duidelijk herkenbaar religieus symbool waar jonge kinderen niet omheen kunnen.

Ludin heeft altijd onderstreept dat ze de hoofddoek niet draagt om haar religie uit te dragen. Op de vraag hoe ze zich zou voelen als ze zonder hoofddoek voor een klas zou staan, antwoordde ze: ,,Ik zou me zeer, zeer schamen.''