`Concurrentie voor CPB'

Als het aan het CDA ligt krijgt het Centraal Planbureau (CPB) concurrentie. Kamerlid De Nerée tot Babberich wil drie topeconomen in een economische adviesraad benoemen die als `second opinion' kan dienen voor de ramingen van het CPB. De economen zouden ook ongevraagd beleidsadvies kunnen geven aan het kabinet, stelt De Nerée.

De `economenraad' zou direct onder de verantwoordelijkheid van de minister-president moeten vallen, net als de Council of Economic Affairs in de Verenigde Staten, vindt De Nerée. Het CPB valt onder Economische Zaken en het ministerie van Financiën ,,heeft al genoeg rekenaars'', aldus de CDA'er. De economenraad kan als tegenkracht dienen voor de ramingen die het CPB nu maakt en waarop het kabinetsbeleid gebaseerd is.

De grootste oppositiepartij PvdA staat welwillend tegenover het voorstel van De Nerée, maar heeft wel een paar kanttekeningen. PvdA'er Crone: ,,Zo'n economenraad zou onder de Tweede Kamer moeten vallen en niet onder Algemene Zaken. De economen zouden de ramingen van het CPB en die van de andere instituten zoals IMF kunnen duiden.''