Applaus voor jezelf

Klanten, ondernemers, politici, media, deskundigen, vakbondsvertegenwoordigers. Tja, wie hebben zich eigenlijk niet bemoeid met de recente discussie rond het salaris van Ahold-topman Anders Moberg?

De FNV kwam gisteren met het antwoord. De rechter. De vakbond streeft ernaar om via juridische weg de zelfverrijking van bestuurders aan te pakken. Gelden uit het weerstandsfonds – normaal gebruikt voor stakingen – worden beschikbaar gesteld voor procedures tegen, om te beginnen, KPN en Getronics. Vooral omdat de miljoenen voor (meestal voormalige) bestuurders daar zo pijnlijk contrasteren met de lopende reorganisaties. Met dat criterium kan ook de Ahold-top zich, gezien de sanering bij Albert Heijn, voorbereiden op een gang naar de Ondernemingskamer.

Interessant wat de rechter van de miljoenendans vindt, maar aan de actie van de FNV lijken toch wat haken en ogen te zitten. Allereerst richt zij haar pijlen op inmiddels vertrokken bestuurders als Paul Smits (KPN, 2,9 miljoen euro) en Van Voorst en Docter (Getronics, samen 7,3 miljoen). Dat geld is misschien nog niet op, maar gezien de periode die inmiddels is verstreken – bij Smits is dat ruim een jaar – is het wat laat om nog geld terug te halen.

Tegelijkertijd laten voorbeelden in het buitenland zien dat de inzet van juridische middelen rond dit onderwerp een normale discussie, zoals die bijvoorbeeld rond de code-Tabaksblat wordt gevoerd, onmogelijk maakt. De Duitsers spannen de kroon. Commissarissen die de miljoenenbonus van Mannesmann-topman Klaus Esser hebben goedgekeurd moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Esser was aanvankelijk tegenstander van de overname door Vodafone, maar – zo stellen critici – na het incasseren van 30 miljoen euro zag hij plotsklaps enige voordelen aan de deal. Nu ook topbankier Ackermann (Deutsche Bank) in het beklaagdenbankje zit, zetten het bedrijfsleven en zelfs ministers vraagtekens bij het nut van een rechtszaak. Pijnlijk detail voor de Duitse vakbond is dat ook een vertegenwoordiger van IG Metall met de bonus instemde en nu voor de rechter moet.

In Nederland zitten geen FNV'ers in de raad van commissarissen, dus voor een veroordeling van de eigen mensen hoeft de bond niet bang te zijn. Maar de bond heeft wel een ander probleem, want de FNV zit in tal van besturen van Nederlandse pensioenfondsen. Veel van die fondsen hebben de afgelopen tijd weliswaar flink geblaft tegen de miljoenendans waar de FNV nu tegen ageert. Maar van bijten was zelden sprake.

Straks staat de vakbond niet alleen als eiser bij de Ondernemingskamer. Maar ook als getuige voor de verdediging.

    • Erik van der Walle