Vreeman krijgt functie niet cadeau

Het bestuur van NOC*NSF schuift Ruud Vreeman naar voren als de nieuwe voorzitter van de sportkoepel. Maar zijn benoeming is geen gelopen koers. Erica Terpstra en mogelijk Joop Atsma blijven gevaarlijke concurrenten.

Het bestuur van de sportkoepel NOC*NSF mag het bestuurslid Ruud Vreeman (55) dan naar voren schuiven als de nieuwe voorzitter, het staat allerminst vast dat hij ook wordt gekozen. De burgemeester van Zaanstad krijgt in elk geval te maken met mede-bestuurslid en VVD-Kamerlid Erica Terpstra als tegenkandidaat. Er bestaat ook nog een kans dat het CDA-Kamerlid Joop Atsma zich in de strijd mengt. Hij wacht evenwel af of een aantal sportbonden hem wil kandideren.

NOC*NSF krijgt een nieuwe voorzitter, omdat Hans Blankert dit voorjaar bekend heeft gemaakt dat hij niet voor een tweede termijn in aanmerking wil komen. Naast privé-redenen voerde hij aan dat de functie hem te veel tijd kost. Blankerts opvolger wordt op 21 oktober gekozen tijdens een extra algemene ledenvergadering.

Het bestuur kwam gisteren met een voordracht, omdat die procedure statutair is vastgelegd. De drie kandidaten Vreeman, Terpstra en Atsma waren voorgedragen door de benoemingsadviescommissie onder leiding van bestuurslid Ton Nelissen. In die commissie zaten verder penningmeester Hans Gerrits Jans van NOC*NSF en namens de sportbonden Boudewijn Driessen (wielerbond) en André Bolhuis (hockeybond).

De acht bestuursleden van NOC*NSF die gisteren hun stem uitbrachten Vreeman en Terpstra onthielden zich van stemming kozen in ruime meerderheid voor Vreeman, omdat hij als een zwaarder bestuurder wordt gezien dan de politici Terpstra en Atsma.

Opmerkelijk was dat Blankert zijn stem uitbracht. Hij had bij de aankondiging van zijn afscheid verklaard niet over zijn graf heen te willen regeren en zich evenmin met zijn opvolging te zullen bemoeien. Zijn argumentatie om dat nu wel te doen: ,,Bij één kandidaat had ik me er niet mee bezig gehouden, maar nu het er drie waren vond ik dat niet nodig.''

De keus van het bestuur voor Vreeman was pijnlijk voor Terpstra, die erg graag voorzitter wil worden. Zoals de politica had aangekondigd, handhaaft zij haar kandidatuur. Zij verwacht veel steun van de sportbonden. Dat Terpstra volgens de statuten door drie bonden moet worden voorgedragen, beschouwt zij dan ook als een formaliteit.

De voormalige staatssecretaris van sport speculeert op haar sterke emotionele band met de sport en de tijd die zij kan vrijmaken voor de functie. Vreeman is, na overleg met het presidium van de gemeenteraad in Zaanstad, niet meer dan anderhalve dag per week beschikbaar voor NOC*NSF. Als Terpstra wordt gekozen, zal zij haar Kamerlidmaatschap opgeven. ,,Mijn meerwaarde is dat ik dichter op de huid van de sporter zit en meer tijd kan investeren dan Vreeman'', aldus Terpstra.

Hoewel hij zegt de confrontatie geenszins te schuwen, verbaast Vreeman zich wel over de houding van Terpstra. ,,Ik zou bij een nederlaag me hebben teruggetrokken als kandidaat. Dan druk je iets door wat de meerderheid niet wil. Niet dat ik het erg vind om te strijden; dat heb ik in het verleden bij de Vervoersbond FNV en in de strijd om het voorzitterschap van de PvdA ook meegemaakt. Ik ben zelfbewust genoeg; ik kwam ook altijd als winnaar uit de bus.''

Atsma verbaast zich niet dat Vreeman door NOC*NSF naar voren wordt geschoven. ,,Het was mij al snel duidelijk dat ik niet zou worden gekozen, omdat het bestuur niet zijn eigen mensen wilde afserveren. De gevolgde procedure vind ik overigens wel merkwaardig. De adviescommissie zou zijn werk voor de sportbonden moeten doen en niet voor het bestuur. Of ik mijn kandidatuur handhaaf, laat ik aan anderen over. Zelf neem ik geen initiatief. Ik wacht nu af of er bonden zijn die mij willen voordragen.''