Sterfte door hart- en vaatziekten gedaald

Het aantal mensen dat aan hart- en vaatziekten sterft, is de afgelopen jaren gedaald. Vorig jaar was dat bij 33 procent van de 142.000 sterfgevallen de doodsoorzaak, in 1995 was dat nog ruim 37 procent. Niettemin vormen hart- en vaatziekten nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De tweede belangrijke doodsoorzaak is kanker, waaraan ruim een kwart van de totale sterfte is toe te schrijven. De derde groep oorzaken waaraan jaarlijks veel personen overlijden, zijn longziekten. Ruim 9 procent is daaraan overleden.

Samen verklaren deze drie doodsoorzaken ruim 70 procent van de sterfte in Nederland.

Meer mannen dan vrouwen overlijden aan een hartinfarct. Vrouwen gaan relatief vaak dood na een beroerte (hersenbloeding).

Vorig jaar gingen bijna 40.000 personen, een kwart van het totaal aantal gestorvenen, dood aan kanker. Het aandeel van kanker in de totale sterfte is al jaren constant. Drie van de tien mannen die aan kanker sterven, gaan dood aan longkanker, ruim één op de tien sterft ten gevolge van prostaatkanker en zo'n 7 procent is slachtoffer van lymfeklierkanker en leukemie.

Bij vrouwen is borstkanker de meestvoorkomende kanker. Longkanker is tweede op de ranglijst. Dit komt doordat steeds meer vrouwen roken.

Bij minder dan 5 procent van de overledenen, 5.300 in 2002, was sprake van een niet-natuurlijke oorzaak. Bij mannen is zelfdoding de belangrijkste niet-natuurlijke doodsoorzaak, gevolgd door verkeersongelukken.

Bij vrouwen is vallen, met als gevolg vaak een gebroken heup, de belangrijkste oorzaak van een niet-natuurlijke dood, gevolgd door zelfdoding.