Onderzoek: geboren leider bestaat echt

Wie in een gezin als eerste kind ter wereld komt, heeft grote kans later een leidinggevende functie te krijgen. De hoogleraar politicologie R. Andeweg en zijn student S. van den Berg van de Rijksuniversiteit Leiden komen tot die conclusie na onderzoek. Dit meldt het Leidse universiteitsblad Mare in het laatste nummer.

Andeweg en Van den Berg vroegen een grote groep Nederlandse politici naar hun positie in het gezin.

Het aantal eerstgeborenen was duidelijk oververtegenwoordigd. Een op de drie politici is eerste kind, terwijl van alle Nederlanders samen een kwart de eerste is. Overigens constateerden Andeweg en Van den Berg dat de Haagse politiek ook opvallend veel enige kinderen telt.

Volgens de onderzoekers is dus niet de invloed van broers en zussen bepalend voor later functioneren, maar is het de exclusieve aandacht van de ouders voor de eersteling die voordelen biedt voor de ontwikkeling.

Overigens is het niet de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar geboren leiders. Amerikaans onderzoek naar de presidenten van de Verenigde Staten toonde aan dat vooral eerste kinderen later leiders in de politiek worden. President Bush is de oudste van zes kinderen.

De relatie tussen eerstgeborene en leidinggevende is volgens het Leidse onderzoek minder duidelijk bij jongere politici dan bij oudere collega's.

De onderzoekers Andeweg en Van den Berg denken dat de oorzaak mogelijk ligt in het feit dat gezinnen tegenwoordig veel kleiner zijn dan vroeger, zodat een relatie lastiger vast te stellen is.