Marktwerking in zorg beperkt

De voorgestelde marktwerking in ziekenhuizen wordt drastisch beperkt. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) heeft dat vanmorgen afgesproken met organisaties van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, medisch specialisten en patiënten.

Aanvankelijk was de bedoeling het volledige pakket van zo'n 28.000 verschillende behandelingen vrij te geven voor prijsafspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ook zou per ziekenhuis onderhandeld kunnen worden over het uurtarief van medisch specialisten.

Meer marktwerking in de zorg zou tot concurrentie tussen ziekenhuizen en lagere prijzen leiden, was tot nu toe het idee. Vanaf volgend jaar april mag nu van Hoogervorst vrij worden onderhandeld over 10 procent van de behandelingen. Voor de resterende 90 procent blijven vooralsnog vastgestelde tarieven bestaan. Ook komt er een vast, landelijk uurtarief voor medisch specialisten.

Hoogervorst wijkt onder druk van de fors gestegen zorguitgaven in het afgelopen jaar van de oorspronkelijke plannen af en kiest nu voor ,,behoedzame'' aanpak. Hij is bang dat de prijzen niet in de hand worden gehouden als over alle behandelingen mag worden onderhandeld. Zijn voorgangers, Bomhoff (LPF) en waarnemend minister De Geus (CDA), gingen er vanuit dat ziekenhuizen vanaf 2004, uiterlijk 2006, konden worden gedwongen het nieuwe financieringsstelsel, het zogenoemde dbc-systeem (diagnose-behandel combinatie), in te voeren.

Bij wijze van experiment mogen ziekenhuizen nu al vrije prijsafspraken maken voor zeventien dbc's: veel voorkomende behandelingen als staar- en knie-operaties. Die betreffen zo'n 6 procent van de behandelingsbudgetten in ziekenhuizen. Hoogervorst voegt daar vanaf april volgend jaar 4 procentpunt aan toe.

Nu krijgen ziekenhuizen een vast budget dat wordt berekend aan de hand van tarieven die niet overeenkomen met de werkelijke kosten die de betrokken zorginstellingen maken.