In hoger beroep ook statistisch bewijs Bianca K.

Er is een kans van één op de 2,5 miljoen dat het toeval was dat crècheleidster Bianca K. steeds in de buurt was, toen zes baby's ademhalingsproblemen kregen. Dat heeft hoogleraar biostatistiek K. Zwinderman vanmorgen verklaard tijdens het hoger beroep in haar zaak.

K. werd in 2001 door de rechtbank vrijgesproken van de verdenking dat ze twaalf pogingen had gedaan om zes baby's te laten stikken. Bij de zes kinderen werd steeds een Apparent Life Threatening Event (ALTE) vastgesteld, waarbij een duidelijke oorzaak en sporen van geweld ontbreken.

Hoogleraar Zwinderman telde in zijn berekening alleen het eerste geval van benauwdheid bij zes kinderen mee, en niet alle twaalf incidenten die zich bij de zes baby's voordeden. Hij deed dit omdat niet uitgesloten is dat kinderen die eenmaal een ALTE ervaren, een grotere kans hebben dit opnieuw mee te maken.

Een andere in de zaak geraadpleegde statisticus, H. Elffers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, berekende volgens Zwinderman eerder dat de kans op toeval in dit geval ligt rond de één op vijftig miljoen. Elffers betrok in zijn berekeningen wel alle ALTES die zich bij de zes baby's hadden voorgedaan.

Omdat de zaak in mei werd aangehouden moest er aanvullend onderzoek worden gedaan naar de geestesgesteldheid van K. Rapportages over de geestesgesteldheid van verdachten worden na één jaar als achterhaald beschouwd. De nu geraadpleegde psycholoog en psychiater troffen geen stoornis bij K. aan. Een van hen maakte daarbij wel de kanttekening dat als de tenlastegelegde feiten bewezen worden, hij ,,geen goed beeld'' gekregen heeft en er wel degelijk sprake kan zijn van een stoornis. Behandeling acht hij in dat geval noodzakelijk.

Kansberekening speelde eerder een rol in het proces tegen verpleegster Lucy de B. Zij werd dit jaar door de rechtbank veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens de moord op vier patiënten en een poging daartoe bij drie anderen. Van elf andere ten laste gelegde moorden en pogingen tot moord werd zij vrijgesproken. Statisticus Elffers berekende de kans dat het toeval was dat De B. bij zoveel incidenten aanwezig was op één op de 342 miljoen. De B. heeft hoger beroep aangetekend.