Debat over boren in Wad uit taboesfeer

De grote natuurorganisaties in Nederland willen meewerken aan een afweging tussen economische belangen en milieubelangen in het Waddengebied.

Dat is hun reactie na het besluit van het kabinet om een speciale commissie te benoemen die moet adviseren over gasboringen in de Waddenzee.

De natuur- en milieuorganisaties houden ,,vooralsnog'' vast aan een verbod op gasboringen in het gebied. Zij zullen echter niet wachten op het rapport van de commissie, dat begin 2004 gereed moet zijn, maar nog dit najaar met een eigen, gezamenlijke visie komen op de ontwikkelingen in het gebied. De vereniging Natuurmonumenten, Natuur en Milieu en de Waddenvereniging zullen in ieder geval meewerken aan deze studie.

De nieuwe Waddencommissie, onder leiding van de PvdA-er Wim Meijer, moet de problemen rond het boren ,,integraal benaderen'' en daarbij ook andere belangen, zoals die van de kokkelvisserij, afwegen. Meijer maakt deel uit van de zogenoemde Overlegraad Olie en Gas die het boren in gevoelige gebieden bestudeert, en waar onder meer de NAM het initiatief toe heeft genomen. De natuurorganisaties hebben vooraf een gesprek gehad met minister Brinkhorst (Economische Zaken) over de instelling van een dergelijke commissie.

De Waddenvereniging is blij ,,met deze integrale benadering'' die de commissie als taakopdracht heeft gekregen. Een woordvoerder wijst op het feit dat het Waddengebied ,,naast de natuur- en landschapswaarden ook economische waarden kent, waar de bevolking van afhankelijk is''. De Waddenvereniging juicht het toe dat de commissie-Meijer zich ook over deze zaken buigt. Maar van boren naar gas, ook wanneer dat schuin gebeurt vanaf het vasteland, wil de Waddenvereniging nog niets horen. ,,Hier geldt het zogenoemde voorzorgsbeginsel en dat betekent dat je niets doet in een zo gevoelig gebied, als de gevolgen niet bekend zijn'', aldus een woordvoerder van de Waddenvereniging. Hij voegt er aan toe dat niet bij voorbaat ,,een hek om het gebied moet worden geplaatst''.

Namens Natuur en Milieu zegt Marijke Brunt dat ,,de bescherming van het gebied voorop moet staan'', maar ook haar organisatie is nu sterk voor de integrale aanpak, waarbinnen de verschillende belangen goed tegen elkaar worden afgewogen. Greenpeace houdt vast aan het verbod (moratorium) dat nu nog geldt voor de gasboringen in de Waddenzee.