De student wil wel 4

Gezien vanuit Amerikaans perspectief is een aantal eigenschappen van de Nederlandse samenleving bepalend voor de stand van zaken in het hoger onderwijs. Het `doe maar gewoon'-principe en het je conformeren, bijvoorbeeld. Zij vormen een rem op concurrentie en gaan individualiteit en uitblinken tegen. Waar zijn de Nederlandse Amazon.coms, de Richard Bransons of de Bill Gates? Wat is het Hollandse antwoord op Oxford of Harvard? Er is in Nederland een lange traditie van regulering en protectionisme in plaats van reputatie en beloning van prestatie. Dit creëert de basis voor een cultuur waar de gezapigheid zegeviert en een zesje voldoende is.

Welke Nederlandse kinderen gaan studeren in het hoger onderwijs wordt ten dele bepaald door de Cito-toets die al op de lagere school wordt afgenomen. Ze stromen de universiteiten en hogescholen binnen, waar ze zich verregaand specialiseren. Daartegenover heeft een gemiddelde Amerikaanse bacheloropleiding slechts 40 procent aan verplichte vakken. Maar geeft een opleiding in Nederland, waar 80 procent van het curriculum specifiek opleidingsgericht is, wel de juiste basis voor het opbouwen van een kenniseconomie in steeds veranderende marktomgevingen?

Wat gebeurt er als je in je tweede jaar spijt krijgt en van opleiding wilt veranderen? In de VS kan je switchen en je resterende jaren volmaken. Je verliest geen studietijd. In Nederland zouden opleidingsprogramma's beter op elkaar afgestemd kunnen worden om, met een interdisciplinair gerichte aanpak, studenten nieuwe studiekansen te bieden.

Opleidingen in Nederland staan sterk op zichzelf, geven daarom ook goede verdieping van de kennis, maar vergeleken met Amerika is het Nederlandse onderwijssysteem daardoor niet flexibel.