Crisisberaad bonden over subsidiestop

De Nederlandse sportbonden komen vanavond bijeen op Papendal om samen met NOC*NSF crisisberaad te voeren. Aanleiding zijn de forse bezuinigingen van het kabinet op de subsidies voor sportbonden.

Alle 56 sportbonden raken de komende twee jaar hun subsidie kwijt voor huisvesting en personele bezetting – in totaal circa vijftien miljoen euro. ,,We gaan alle opties bekijken om ons tegen deze drastische maatregelen te weren'', zei Hans Blankert, de vertrekkend voorzitter van NOC*NSF gisteravond. Hij wil iets aan de opbrengsten doen en proberen honderd in plaats van zeventig procent van de Lotto-Totogelden binnen te krijgen en hij wil overleg met de portefeuillehouders van sport van de politieke partijen in de Tweede Kamer.

Als eerste uiting van protest tegen de voorgenomen bezuinigingen krijgt Erica Terpstra vandaag bezoek van Deborah Gravenstijn. De judoka gaat de voorzitter van de Kamercommissie voor het ministerie van VWS een petitie aanbieden. De bronzen-medaillewinnares van de laatste WK judo krijgt daarbij hulp van twintig basketballers van het Johan de Witt College in Den Haag. Om de petitie kracht bij te zetten zouden vanmiddag op het Binnenhof 2.200 ballen worden gelost uit een vrachtwagen.

Bij de gymnastiekunie reageerde directeur Bode gisteren verbolgen op de bezuinigingen. ,,Dit loopt de spuigaten uit. Wij verliezen vijftien procent van ons inkomen. Dit druist in tegen de inspanningen om duidelijk te maken hoe belangrijk sport voor de maatschappij is. We zullen moeten snoeien in de dienstverlening.'' De skivereniging moest ook slikken toen de brief van VWS op de mat viel. ,,Een verlies van 550.000 euro. Dit gaat onze organisatie behoorlijk voelen'', zei een woordvoerder.

De golffederatie raakt 390.000 euro kwijt. ,,Dat is een hoop geld'', aldus directeur Heyster van de NGF, ,,en dat zijn we kwijt. Alle sportbonden vinden de maatregel vreselijk. Toch kijken wij er relativerend tegenaan. Ik denk dat wij, de hockey- en de tennisbond het wel zullen versieren. Dit geldt niet voor alle sportbonden. Veel sporten zijn zeer afhankelijk van subsidie. De maatregel moeten we te baat nemen om de sport minder afhankelijk te maken.''

Staatssecretaris Ross van VWS heeft er begrip voor dat de bonden haar besluit tot bezuinigingen betreuren. ,,Maar het zou een ongezonde situatie zijn als bonden zo afhankelijk zijn van de overheid dat ze zonder de subsidie van VWS het hoofd niet boven water kunnen houden. Ik vind het zuiverder dat het rijk niet verantwoordelijk is voor het voortbestaan van bonden.''