Campbell wilde Gilligan `naaien'

Alastair Campbell, mediachef van de Britse premier Blair, en minister Geoff Hoon (Defensie) planden gezamenlijk de ontmaskering van David Kelly als anonieme bron van een omstreden BBC-bericht over het aandikken van bewijzen tegen Irak. Doel was de betrokken journalist, Andrew Gilligan, in diskrediet te brengen.

Details van die gecoördineerde operatie werden gisteren duidelijk met het openbaar worden van passages uit Campbells dagboek tijdens het onderzoek naar de dood van wapenexpert Kelly door de Britse rechter Lord Hutton.

,,Het belangrijkste was de bron naar buiten te brengen en we waren het eens dat we het niet zelf zouden doen'', schreef Campbell op 9 juli. Vijf dagen eerder, toen Kelly zichzelf bij het ministerie van Defensie had gemeld als mogelijke bron, schreef Campbell: ,,GH [Geoff Hoon] en ik zijn het erover eens dat it would fuck Gilligan [dat Gilligan genaaid zou zijn] als blijkt dat [Kelly] zijn bron was.'' Hij schreef dat op dezelfde dag dat drie kranten Kelly's naam bevestigd kregen door diens werkgever, het ministerie van Defensie.

De details van de media-operatie lijken haaks te staan op de gisteren door Hoon herhaalde bewering dat hij zich had ,,ingespannen om dr. Kelly's anonimiteit te verzekeren.'' Ze maken ook duidelijk hoe vastbesloten Downing Street en Hoon waren om de BBC te dwingen toe te geven een fout te hebben gemaakt met het bericht dat de regering een rapport over massavernietigingswapens (mvw's) in Irak doelbewust had `opgesekst'. Campbell, intussen opgestapt als Blairs chef-spin doctor, schreef in zijn dagboek dat hij niet tevreden zou zijn met een gelijk spel met de BBC. Hij geloofde dat het indirect laten lekken van Kelly als bron een doeltreffend wapen was om de ruzie te kunnen winnen. Kelly, door Gilligan opgevoerd als een ,,hoge inlichtingenfunctionaris'' was in werkelijkheid een expert op het gebied van biologische wapens die niet binnen de diensten werkte.

Campbells dagboek-publicatie lijkt het lot te bezegelen van Hoon, maar ook een uitweg voor premier Blair uit de affaire, die het vertrouwen in zijn premierschap heeft uitgehold. Campbell schrijft onder meer dat `TB' [Tony Blair] aanvankelijk geen bezwaar had tegen het noemen van Kelly's naam tegen de BBC, maar inbond onder druk van een hoge ambtenaar die Blair ervan had overtuigd dat ,,de man fatsoenlijk moest worden behandeld en dat er opnieuw met hem moest worden gesproken''. Blair zou ook gezegd hebben dat Campbell en Hoon ,,niet te ver moesten doordrukken'' in hun ruzie met de BBC. Niettemin werd Kelly's naam buiten zijn medeweten openbaar gemaakt. Op 18 juli, twee dagen na ondervraging door een parlementscommissie, werd hij dood gevonden in een bos nabij zijn huis, vermoedelijk na zelfmoord te hebben gepleegd.