Bush: grotere rol VN in Irak onnodig

De Amerikaanse president George Bush ziet de noodzaak niet voor een grotere rol voor de Verenigde Naties in Irak. Dat heeft hij gisteren gezegd in een vraaggesprek met de Amerikaanse televisiezender Fox.

Volgens The New York Times zou Bush vanmiddag in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties evenmin de critici van het Amerikaanse optreden in Irak op dit punt tegemoet komen.

Daarentegen wil VN-secretaris-generaal Kofi Annan, vanmiddag de eerste spreker in New York, volgens een vantevoren verspreide tekst van zijn toespraak internationale overeenstemming over een politiek in Irak die effectief is.

En als dat extra tijd zou kosten, aldus Annan, ,,zou ik die tijd als welbesteed beschouwen.'' De secretaris-generaal spreekt zich in zijn rede voorts met kracht uit tegen `preventief' gebruik van geweld tegen geconstateerde dreigingen dat zou kunnen ontaarden in ,,een proliferatie van eenzijdig geweld''.

Washington werkt op het ogenblik aan een nieuwe resolutie in de Veiligheidsraad van de VN die oproept tot de vorming van een multinationale vredesmacht, onder Amerikaans commando. Deze zou de Amerikaans-Britse troepenmacht in Irak moeten bijstaan bij haar inspanningen de veiligheid in Irak te herstellen. Diverse landen die door de VS zijn benaderd om troepen te sturen naar Irak, eisen een VN-mandaat. Maar uit Bush' opmerkingen blijkt dat Washington niet zover wil gaan als zij vragen.

De Pakistaanse president, Pervez Musharraf, zei zondag dat er in zijn land veel verzet bestaat tegen het sturen van troepen naar Irak. Dat zou alleen veranderen als ,,de Verenigde Naties, islamitische landen, Arabische landen en de Irakezen zelf om islamitische troepen vragen'', zei hij in een vraaggesprek met The New York Times. Onder andere Turkije en India hebben eerder ook een dergelijke houding ingenomen.

Frankrijk op zijn beurt eist een snelle overdracht van de soevereiniteit aan de Irakezen zelf. Maar dat idee is ook door Washington van de hand gewezen: eerst moeten een grondwet worden opgesteld en verkiezingen gehouden, aldus gisteren Nationale veiligheidsadviseur Condoleezza Rice. De Franse president Chirac heeft overigens aangekondigd dat hij geen veto zal uitspreken als zijn eisen niet worden ingewilligd.

Bush zei gisteren tegen Fox dat het wel nuttig zou zijn als de VN zouden helpen bij het opstellen van de nieuwe Iraakse grondwet: ,,Ik bedoel, daar zijn ze goed in.'' ,,Of misschien, wanneer een verkiezing begint, zullen ze toezicht houden op de verkiezing. Dat zou gelden als een grotere rol.''

De president leek tegen te spreken dat het nodig zal zijn meer Amerikaanse troepen naar Irak te sturen als andere landen dat weigeren te doen. ,,Ik heb veel met minister [van Defensie] Rumsfeld over dit onderwerp gepraat, en hij gelooft dat het huidige troepenpeil voldoende zal zijn, met name als de veiligheid verbetert en we meer Iraakse burgers opleiden om in hun eigen leger te dienen.''

Het geweld tegen de VS en Irakezen die met hen samenwerken is de laatste weken juist toegenomen.