Arnhem akkoord met reddingsplan

De gemeente Arnhem heeft na langslepende onderhandelingen met Vitesse en het stadion Gelredome overeenstemming bereikt over de uitvoering van een reddingsplan. De gemeente koopt, zoals eerder in juni door de gemeenteraad was goedgekeurd, het stadion en de omliggende grond en verstrekt Vitesse een lening. Hiermee is in totaal 29,3 miljoen euro gemoeid.

Een belangrijk verschil met het eerder door de raad aangenomen plan is dat Vitesse en Gelredome niet worden samengevoegd in een holding. Gelredome en de provincie Gelderland hebben zich hier met succes tegen verzet. Zij wilden niet dat het stadion financieel afhankelijk zou worden van de voetbalclub. Bovendien verlangde de provincie, die voor de bouw van het stadion elf miljoen euro geleend heeft, dat het multifunctionele karakter van het stadion gewaarborgd blijft en dat de naam niet veranderd wordt.

Vitesse en Gelredome blijven twee aparte organisaties, die nauw met elkaar moeten samenwerken. Eerder noemde het college van B en W van Arnhem het gezien de onderlinge financiële afhankelijkheid `een illusie' te veronderstellen dat beide partijen los van elkaar kunnen opereren. Het benoemen van gemeentelijke vertegenwoordigers in de besturen van beide organisaties volstaat nu in de ogen van de gemeente.

Door de komst van interim-directeur Mommers van Vitesse zijn beide partijen al beter gaan samenwerken, verklaart wethouder Van Bodegraven. ,,Er begint iets moois te groeien.'' Voor Vitesse komt de uitvoering van het reddingsplan net op tijd. De club had volgens eigen zeggen tot 1 oktober geld in kas voor het betalen van salarissen en rekeningen. De gemeenteraad moet officieel nog instemmen met deze variant van het reddingsplan zonder holding.