Aalberts weg bij Friesland Coberco

De president-commissaris van zuivelbedrijf Friesland Coberco, A. Aalberts, vertrekt half december. Het melkveebedrijf van Aalberts is onlangs gestopt met het leveren van melk aan Friesland Coberco. De statuten van het concern schrijven voor dat bestuursleden actieve melkveehouders zijn die aan de onderneming leveren. De president-commissaris wil met zijn aftreden duidelijkheid verschaffen over de toekomstige samenstelling van het bestuur, aldus het zuivelbedrijf in ene toelichting.