Voorstanders EU-raadpleging positief

De voorstanders in de Tweede Kamer van een referendum over de Europese grondwet putten moed uit de resultaten van een opiniepeiling die deze krant zaterdag publiceerde.

Uit het onderzoek van het bureau Intomart bleek dat 85 procent van plan is te gaan stemmen bij een referendum. Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt bij een referendum voor zo'n grondwet te willen stemmen, ook al erkent 80 procent weinig tot zeer weinig van de inhoud van de grondwet te weten. Twintig procent zou tegenstemmen en 29 procent heeft geen mening.

,,Er blijkt uit dat de mensen een positief gevoel hebben bij de grondwet'', meent het Tweede Kamerlid Timmermans (PvdA), die voor een referendum is. Hij wijst er tegelijk op dat er ,,een zware taak'' ligt bij de politieke partijen om uit te leggen wat er in de grondwet staat. ,,Deze opstelling van de mensen is vooral op gevoel gebaseerd en dat zou snel kunnen omslaan.''

Ook zijn collega Karimi (GroenLinks), een van de indieners van het wetsvoorstel voor een referendum, is ingenomen met het onderzoek. ,,De uitkomst is erg positief. Er blijkt uit dat we aansluiten bij wat de mensen graag willen. Het beeld van de Euroscepsis, die er bij veel mensen zou zijn, wordt niet bevestigd.'' Ook Karimi stelt dat er nog veel uitleg nodig is aan de kiezers over de inhoud van de grondwet, maar ze is optimistisch. ,,Ik geloof in het oordelend vermogen van de Nederlanders.''

Van dat laatste is het Kamerlid Van Baalen, wiens VVD-fractie eveneens een referendum steunt, minder overtuigd. Hij verklaart de positieve houding van de ondervraagden vooral uit het feit dat er sprake was van een grondwet en grondrechten. ,,Dat roept altijd een positieve associatie op bij de mensen. Maar het moet geen hosanah-verhaal worden met die grondwet. We moeten de mensen heel goed aangeven wat er goed en wat er slecht aan is.''

De Europa-specialist van het CDA, Van Dijk, dat tegen een referendum is, wijst erop dat uit het onderzoek blijkt dat veel mensen dachten dat de Europese grondwet in plaats zou komen van de Nederlandse. ,,We moeten oppassen mensen niet op het verkeerde been te zetten.'' Volgens hem biedt het onderzoek aanknopingspunten voor een brede discussie over Europa.