Vliegtuigroutes 1

Piloot Benno Baksteen, wil onbeperkt met zijn nieuwe 777 kunnen vliegen. Daarvoor wil hij de vrije ruimte krijgen, maar zijn voorstellen deugen niet (NRC Handelsblad, 8 september).

Hij meent dat we moeten ophouden met het stellen van geluidsnormen.

Ik begrijp dat hij het jammer vindt dat we met de geluidsnormen zijn nieuwe vliegplezier bederven, maar de betere aanpak is dat we de huidige rekenmeetpunten voor vliegtuiglawaai gaan vervangen door zon 100 fysieke meetpunten in de hele omgeving van Schiphol. Overtredingen van de normen moeten dan zwaar worden beboet. Wat we kunnen doen, meldt hij nog nonchalant, is bij het vertrek sneller klimmen. Laat ik nou altijd gedacht hebben, dat de piloten dat al verplicht waren.

Hij meent verder dat de start- en landingsprocedures voor buitenlandse piloten onbegrijpelijk zijn en dat zij daardoor meer geluidsoverlast veroorzaken dan nodig is. Onjuist. Die buitenlandse piloten kunnen goed lezen, maar het zijn de KLM piloten die de procedures niet begrijpen, want op grond van eigen waarnemingen zijn zíj verantwoordelijk voor verreweg de meeste afwijkingen van de gewenste (d.w.z. de minst belastende) routes.

Hij wenst eenvoudige en vooral flexibele start- en landingsprocedures en verwijst daarbij naar Chicago: vastgestelde internationale routes beginnen en eindigen daar ver van de luchthaven. Tot dat gebied krijg je elke keer een bepaalde koers van de luchtverkeersleiders die afhankelijk is van de situatie van dat moment. Deze aanpak zou voor een deel een verbetering zijn: ondanks allerlei lijnen op papier, is het luchtruim van Schiphol nog steeds wild-west. Piloten van vliegtuigen voor Schiphol zijn niet verplicht om over de onbewoonde Noordzee te komen aanvliegen; zij mogen nog steeds als zij dat willen ook de route op geringe hoogte over de kuststeden Den Haag, Leiden, Haarlem kiezen. Ook bij stralend weer.