Subsidie sport en jeugd vervalt

Alle sportbonden, landelijke jeugdorganisaties en medische beroepsgroepen raken hun rijkssubsidie geheel kwijt. Dat heeft minister Hoogervorst vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Voor 130 instellingen verdwijnt de subsidie volledig. De 170 instellingen die hun subsidie behouden krijgen vanaf volgend jaar allemaal 10 procent minder. Naast het korten van zogenoemde instellingssubsidies gaat Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) ook op kortlopende projectsubsidies bezuinigingen. De maatregelen leveren een besparing op van bijna 130 miljoen euro tot 2007.

Met name in medische kringen werd vanochtend met zorg en verbazing gereageerd op de aangekondigde subsidiekortingen. ,,Opnieuw wordt er gekort op de huisartsenzorg'', zegt woordvoerder R. Dortmundt van de Landelijke Huisartsen Vereniging. ,,We begrijpen het niet.''

Instellingen die hun subsidie kwijtraken zijn bijvoorbeeld het Nederlands Huisartengenootschap (circa 1,6 miljoen euro), de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (791.217 euro), het Landelijk Bureau Scouting Nederland (circa 1 miljoen euro) en Stichting De Balie (circa 190.000 euro). De subsidies worden in twee jaar tot nul teruggebracht. Betrokken instellingen kregen vanochtend een brief van het ministerie.

Hoogervorst vindt dat er ,,alle reden is om in te grijpen'' in de subsidies: het subsidiebeleid past niet meer bij de prioriteiten en verantwoordelijkheden van VWS. ,,Wij zien het niet als een kerntaak van de overheid om de Nederlandse golf- of sjoelbond te subsidiëren'' zegt de minister. Volgens hem moeten de getroffen organisaties zich zonder hulp van de overheid in stand kunnen houden.

Ook is volgens minister Hoogervorst een ,,ongezonde vervlechting ontstaan van subsidieverstrekkende ambtenaren en ontvangers van subsidie'', waardoor ambtenaren het ,,algemeen belang'' uit het oog verliezen. De maatregelen zijn natuurlijk ook als bezuiniging bedoeld, aldus de minister.

Hoogervorst zegt ,,geschrokken'' te zijn van de onoverzichtelijkheid van het subsidiebeleid en de hoeveelheid geld (470 miljoen euro) die er in omgaat. Er is sprake van ,,ontelbaar veel hele kleine subsidies''. Dat zorgt voor een te grote ,,beheersmatige last''. Door de maatregelen kan hij ook toe met minder ambtenaren.

REACTIES: pagina 3

SPORTBONDEN: pagina 13

SUBSIDIELIJST: www.minvws.nl