Protest grootste van dit jaar

De demonstratie van afgelopen weekeinde tegen de plannen van het kabinet is de grootste in Nederland van dit jaar tot nu toe. De opkomst ligt met 25.000 iets hoger dan die van 21 maart, toen bijna 20.000 mensen in Amsterdam tegen de oorlog in Irak demonstreerden.

Een week eerder, op 14 maart, liepen nog ruim achtduizend studenten op het Malieveld in Den Haag mee als protest tegen een plan van topambtenaren om te bezuinigen op het hoger onderwijs.

Deze aantallen halen het niet bij protestmanifestaties in de jaren zeventig en tachtig. In januari 1973 kwamen meer dan vijftigduizend demonstranten in Utrecht samen om te demonstreren tegen de oorlog van de Verenigde Staten in Vietnam. Een kleine maand later demonstreerden 40.000 ambtenaren in Den Haag tegen de verhoging van hun pensioenbijdrage.

Begin jaren tachtig waren het vooral vredesdemonstraties die grote mensenmassa's op de been brachten. Met de leus `De kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland' wist voorman Mient Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad zowel in 1981 als 1983 honderdduizenden demonstranten op de been te brengen bij grote manifestaties tegen de wapenwedloop. Het precieze aantal is nooit duidelijk geworden, het is altijd bij grove schattingen gebleven.

Ook een betoging tegen fascisme in 1980 trok meer dan tienduizend demonstranten. In Amsterdam protesteerden zij tegen een golf van racistische en anti-semitische leuzen op muren, viaducten en bruggen.

Gedurende de hele jaren tachtig demonstreerden studenten keer op keer tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Zo trok een demonstratie tegen het plan om het collegegeld te verhogen in 1981 tienduizend deelnemers.

Zes jaar later, toen de hoogte van het collegegeld weer ter discussie stond, trokken meer dan 30.000 studenten naar het Museumplein in Amsterdam.

Een jaar later, 1987, voerden meer dan 150.000 studenten actie op verschillende plaatsen tegen de bezuinigingsplannen van toenmalig minister Deetman (Onderwijs).