Onbegrip over schrappen subsidies

,,Blinde bezuinigingsdrift'', noemt interim-manager Bas Rikken van de Stichting Geneesmiddelenbulletin de afschaffing van de subsidie van 500.000 euro per 1 januari. ,,Het is een enorme klap'', zegt Rikken, die wel met ,,een flinke korting'' rekening had gehouden.

De stichting Geneesmiddelenbulletin is een van de meer dan honderd organisaties die hun subsidie kwijtraken, zo werd vanmorgen bekend. Het Geneesmiddelenbulletin, dat in het verleden bij het ministerie van Volksgezondheid was ondergebracht, geeft volgens Rikken als enige instantie onafhankelijke informatie over nieuwe medicijnen. ,,Wij zijn altijd erg kritisch over nieuwe medicijnen. Dat is essentieel. Het ministerie vindt dat de verantwoordelijkheid voor de informatieverstrekking bij de beroepsgroep ligt. Maar straks zal de balans doorslaan naar de farmaceutische industrie.''

Ook het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) kreeg vanochtend een brief van het ministerie. Daarin staat dat de subsidie van 1,5 miljoen euro per 1 januari wordt gestopt. ,,Het getuigt van inconsistentie in het overheidsbeleid'', zegt medisch directeur Arno Timmermans. ,,Tot nu toe kregen we subsidie wegens het maatschappelijk belang van onze organisatie. Nu wordt de subsidie gestopt wegens het ontbreken van een maatschappelijk belang.'' Volgens Timmermans zal het verdwijnen van de subsidie leiden tot een verdere verslechtering van de huisartsenzorg. Ook heeft het consequenties voor het opzetten van huisartsenposten, waarbij het NHG een belangrijke rol speelt. ,,Het tekort aan huisartsen eist vernieuwingen en nieuwe investeringen. Dat zal nu moeilijker worden.''

Ook veel sportbonden krijgen minder geld. Zo verdwijnt in 2005 de subsidie van 800.000 euro voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). ,,Het zal grote gevolgen hebben voor de KNGU'', zegt directeur Bert Bode. ,,We zullen het merken bij de opleiding van gymnastiekleraren en bij de medische begeleiding van topsporters, voor wie wij de aspiraties zullen moeten bijstellen.''