`Nieuw gesprek nodig na Cancún'

Directeur Horst Köhler van het Internationaal Monetair Fonds en Wereldbankpresident James Wolfensohn sturen een gezamenlijke brief naar de staatshoofden en regeringsleiders van alle 184 bij deze instituten aangesloten landen om aan te dringen op de hervatting van gesprekken over handelsliberalisering.

Dat heeft Köhler gisteren bekendgemaakt na de vergadering van het beleidsbepalende comité van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Met de oproep hopen de twee bij te dragen aan een herstart van de handelsbesprekingen in het kader van de zogeheten Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Vorige week liepen cruciale besprekingen hierover stuk tijdens een bijeenkomst in de Mexicaanse stad Cancún. Köhler zei dat het IMF extra middelen zal vrijmaken om landen te helpen bij de problemen die zij zouden kunnen ondervinden als zij subsidies moeten afschaffen onder een nieuw handelsakkoord.

Köhlers oproep, waarbij hij benadrukte dat ,,leiderschap en politieke wil'' op dit moment belangrijker zijn dan ,,technische details'' kwam daags na de bijeenkomst van ministers van Financiën en centrale bankiers van de zeven grootste industrielanden (G7). Die verplichtten zich in een gezamenlijk communiqué tot een `Agenda voor Groei'. In dit actieplan namen de zeven zich voor zowel met het rente- als het begrotingsbeleid en met structurele hervorming te zorgen voor een bestendiging van het economisch herstel dat zich aftekent na de laagconjunctuur van de afgelopen twee jaar.

De G7 riep, volgens verwachting, op tot ,,meer flexibiliteit in de wisselkoersen voor grote landen of economische regio's, om soepele en brede aanpassingen te bevorderen in het internationale financiële systeem''. De oproep moet gelezen worden als een aansporing van Aziatische landen, met name China, om de eigen munt toe te staan in waarde te stijgen tegenover de Amerikaanse dollar, waaraan zij tot nu toe formeel of informeel gekoppeld zijn. China liet echter, bij monde van de tweede man van zijn centrale bank Li Ruogu, weten een eis tot revaluatie van de Chinese yuan, `onlogisch' te vinden. In kringen van centrale bankiers werd weinig onmiddellijk effect verwacht van de oproep, maar werd onderstreept dat het onderwerp van de Aziatische wisselkoersen nu wel op de agenda staat.

Het IMF keurde zaterdag een nieuwe lening goed aan Argentinië. Het gaat om een krediet van 12,55 miljard dollar met een looptijd van drie jaar. Nederland onthield zich in het IMF-bestuur van stemming over de lening, net als bij twee eerdere gelegenheden. In de IMF-etiquette staat dat gelijk aan een voorlopige afkeuring van het plan.

Minister Zalm zei dat de voorwaarden voor Argentinië niet strikt genoeg zijn, en dat van de drie jaar die het krediet loopt, er slechts voor één jaar, 2004, harde afspraken zijn gemaakt over het bijbehorende begrotingsbeleid.

    • Maarten Schinkel