`Migrant te lang als vreemde gezien'

De politiek heeft immigranten te lang als allochtonen en te weinig als nieuwe Nederlanders behandeld. Dat heeft hun integratie belemmerd.

Dat betoogden vanmorgen twee oud-ministers die verantwoordelijk waren voor integratiebeleid, voormalig VVD-leider Hans Dijkstal en Rogier van Boxtel (D66). Ze spraken tijdens de eerste publieke hoorzitting van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar het integratiebeleid in de afgelopen dertig jaar.

Dijktal en Van Boxtel bestreden dat het integratiebeleid is mislukt. ,,We zijn wellicht te lang lankmoedig geweest. We hebben de grenzen niet duidelijk aangegeven. Maar we hebben groepen niet gestigmatiseerd'', aldus Van Boxtel.

Volgens Dijkstal is de scheidslijn tussen autochtoon en allochtoon echter achterhaald. ,,Ben je Nederlander of niet, dat is de vraag. Als je niet-Nederlander bent, heb je een beperkter pakket aan rechten en plichten.'' Volgens Van Boxtel is de kunst ,,niet langer iedereen naar herkomst te etiketteren. Je moet je Nederlander voelen.''

Dijkstal was minister van Binnenlandse Zaken van 1994 tot 1998 in Paars I, Van Boxtel minister van Integratie en Grotestedenbeleid tot 2002 in Paars II. Beiden bekritiseerden een ,,gebrek aan consistentie'' in het integratiebeleid, vooral na hun eigen vertrek uit de politiek in 2002. Volgens Dijkstal laten politici zich steeds meer leiden door de ,,druk om in de publiciteit mooie nummertjes te maken''. Als voorbeeld noemde hij de overdracht van de verantwoordelijkheid voor integratie, sinds het kabinet-Balkenende I, van Binnenlandse Zaken naar Justitie. Dat gebeurde onder ,,enorme mediadruk'', aldus Dijkstal, ,,maar integratie heeft niets met Justitie te maken''. Van Boxtel sloot zich daarbij aan.

Van Boxtel noemde de huidige veranderingen in het taalonderwijs, dat hij zelf als minister mede opzette, als voorbeeld van weinig consequent beleid. ,,Nu zeggen we dat immigranten al in hun land van herkomst moeten beginnen met het leren van Nederlands. Dat betekent dat het weer vier jaar gaat duren voordat dit weer een beetje gaat draaien.''

In de parlementaire commissie ontbrak vanmorgen een vertegenwoordiger van de SP, de partij die het initiatief tot het onderzoek heeft genomen. SP'er Lazrak stapte vorige week uit de commissie. Zijn partijgenoot Fenna Vergeer is als plaatsvanger aangewezen.

HOOFDARTIKEL: pagina 7