Meer export naar opkomende markt

De export van Nederlandse goederen naar de zogeheten opkomende markten in Midden- en Oost-Europa en Azië vertoont een stijgende lijn. Vorig jaar bedroeg de export bijna 20 miljard euro, 6 procent meer dan in 2001. De totale uitvoer nam in die periode juist met 4 procent af, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd. De invoer van goederen uit de opkomende markten daalde in 2002 met ruim 6 procent tot 39 miljard euro. De totale goedereninvoer bedroeg in 2002 206 miljard euro, 6 procent minder dan in 2001.