Gymnastiek moet meeste inleveren

Van alle nationale sportbonden wordt de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) het meest gekort op subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De KNGU moet 791.217 euro inleveren in 2004.

Dat blijkt uit de brief die minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanmorgen aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Alle sportbonden worden de komende vier jaar gekort, besloten is de subsidies af te schaffen. Met dat geld worden bondsbureaus en de competitie bekostigd.

VWS ziet niet langer een verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de sportinfrastructuur en legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van landelijke competities en kampioenschappen bij de sportbonden. VWS zal de helft van de vrijkomende middelen (naar schatting vijf miljoen euro) herinvesteren in het sportbeleid, onder andere met projecten voor gezondheidspreventie en (re)integratie.

Na de gymnastiekbond moeten de tennisbond en de zwembond het meest aan subsidiegelden inleveren. De tennisbond krijgt 636.407 euro minder en de zwembond 595.618 euro. Andere bonden die flink worden gekort zijn: de hockeybond 430.189 euro, de golffederatie 390.698 euro, de skivereniging 380.309 euro, de korfbalbond 366.255 euro, de bridgebond 354.246 euro en de atletiekunie 325.775 euro. De gehandicaptenorganisatie krijgt tien procent (1,18 miljoen) minder. Het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken en de Stichting Dopingcontrole Nederland leveren eveneens tien procent in.

De bezuiniging op de bijdragen aan sportbonden is het gevolg van het nieuwe subsidiebeleid van VWS. In totaal wil het ministerie van VWS op subsidies in 2004 voor 59 miljoen euro bezuinigen, oplopend tot 127 miljoen euro in 2007.