Gelijke regeling voor Landbouw

Het ministerie van Landbouw moet van minister Remkes zijn afvloeiingsregeling voor oudere ambtenaren in overeenstemming brengen met die voor andere rijksambtenaren.

Pagina 3