`Bewaking dijken maanden langer'

De waterschappen moeten hun verhoogde waakzaamheid op veendijken ,,nog enkele maanden'' volhouden, vooral langs grote boezemwateren en op plaatsen waar veel mensen wonen. Waar mogelijk moeten de waterschappen het waterpeil in hun boezemwateren met ,,ongeveer een decimeter'' verlagen. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van onderzoekers van GeoDelft, het kennisinstituut dat in opdracht van de Unie van Waterschappen en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer onderzoek doet naar het effect van droogte op veendijken.

Pagina 3