Afvloeien bij LNV ongunstiger

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet van minister Remkes (Binnenlandse Zaken zijn afvloeiingsregeling voor oudere ambtenaren in overeenstemming brengen met de mionder gunstige regelingen voor alle andere Rijksambtenaren. Dit heeft een woordvoerder van de minister vanmiddag bevestigd.

De ambtenaren van LNV kunnen volgens een in 1999 met de vakbonden gesloten overeenkomst op 55-jarige leeftijd met vervroegd pensioen voor 75 procent van hun laatstverdiende salaris. De onlangs door Remkes afgekondigde regeling voor vervroegd uittredende ambtenaren gaat minder ver. In dit `arrangement' kunnen Rijksambtenaren ervoor kiezen om met 58 jaar met pensioen te gaan voor 73 procent van het laatstverdiende salaris.

Remkes beschouwt ongelijkheid tussen afvloeiingsregelingen als ,,ongewenst'' en heeft minister Veerman (LNV) verzocht het overleg met de vakbonden te heropenen. Veerman is hiertoe bereid, maar volgens een woordvoerder is het onzeker of de overeenkomst open te breken is. ,,We kunnen de overeenkomst in ieder geval niet eenzijdig opzeggen.''

Ambtenarenvakbond AbvaKabo/FNV vindt het ,,niet logisch'' dat er opnieuw onderhandeld wordt over de sociale afspraken met LNV, vastgelegd in de Leidraad Reorganisaties. Volgens de bond verbrak Remkes in het voorjaar de onderhandelingen over een centraal sociaal plan voor alle Rijksambtenaren. ,,Hij heeft voor een deelgroep eenzijdig regels vastgesteld. En nu zou de overeenkomst met LNV daarvoor moeten wijken? Daar voelen wij niets voor.''

Op het ministerie van LNV zullen 1.200 van de 5.500 voltijdbanen verdwijnen, voor het merendeel via natuurlijke afvloeiing.

    • Arnoud Veilbrief