Voor den armen

Al generaties draagt onze familie, van vader op zoon, een obligatie(lening) over. De eeuwigdurende obligatie uit 1804, uitgegeven door de stad Haarlem `voor den armen', is 25 gulden groot en levert 2,5 procent interest op. Om de zoveel jaar ga ik met een stapeltje couponnetjes naar de stadskassier en in mijn rente. Ik bezit ook een talon dat na 1 januari 2007 recht geeft op een nieuw stel coupons plus talon. Natuurlijk is dit uit de tijd. Ik kan me voorstellen dat deze obligatie te begrotelijk wordt en dat Haarlem haar liever afkoopt. Maar de obligatie is niet voor niets eeuwigdurend en wat mij betreft gaan wij er tot in lengte van jaren mee door. Hoe moet ik het aanleggen om mijn talon in 2007 weer omgezet te krijgen? Moet ik vooraf waarschuwen, zodat men nieuwe coupons kan drukken? Kan Haarlem mij dwingen akkoord te gaan met afkoop van de obligatie?

(J.A.K.)

Als u meent dat Haarlem deze traditie niet wil voortzetten, moet u tijdig de actiegroep `Op de bres voor den armen' oprichten en de publiciteit zoeken. Wat de gemeente wel en niet mag, weet ik niet, dat zal wel in de leningsvoorwaarden staan. Die kunt u opvragen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele