VN-missie van 15.000 soldaten naar Liberia

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren in New York unaniem ingestemd met het sturen van een vredesmacht van 15.000 soldaten naar Liberia, onder wie 250 militaire waarnemers. Daarnaast wordt de VN-missie in het door anarchie en burgeroorlog geteisterde land aangevuld met ruim 1.100 politieagenten.

De vredesmacht UNMIL zal formeel op 1 oktober aan het werk gaan, met een voorlopig mandaat van een jaar. UNMIL neemt de taak over van de West-Afrikaanse stabilisatiemacht, die sinds een maand in Liberia actief is. De meeste West-Afrikaanse soldaten, vooral Nigerianen, zullen overgaan in UNMIL. Vermoedelijk pas na 1 november zullen de eerste nieuwe troepen uit andere landen arriveren.

Over de interventie van de VN werd al gesproken sinds het vredesakkoord in Liberia, vorige maand, en het vertrek van president Charles Taylor, thans in ballingschap in Nigeria. De gevechten tussen de verschillende rebellengroeperingen in Liberia houden nog steeds aan en heerst er wetteloosheid op grote schaal. Een belangrijke taak zal de ontwapening zijn van troepen, en met name kindsoldaten. Op dit moment zijn naar schatting meer dan 30.000 gewapende strijders van milities, regeringslegers en paramilitaire groepen actief in Liberia.

Het is nog steeds niet duidelijk is of Verenigde Staten (op beperkte schaal) zal deelnemen aan de missie. Amerikaanse mariniers, die sinds half augustus in Liberia zitten, zouden komende maand in principe naar huis terugkeren. Deelname van de VS is psychologisch van groot belang, zowel voor Liberia als voor westerse landen. Ook Nederland is gevraagd om mee te doen aan de missie, maar heeft gezegd eerst de beraadslagingen in de Veiligheidsraad af te willen wachten. Ierland zal mogelijk 400 blauwhelmen gaan leveren. Ook Pakistan, Bangladesh, Rusland, Zuid-Afrika, Ethiopië en Namibië hebben troepen toegezegd.

De VN-missie in Liberia, die onder leiding komt te staan van de Amerikaanse gepensioneerde luchtmachtgeneraal Jacques Paul Klein, wordt meteen grootste. Tot dusver was de VN-vredesmacht in buurland Sierra Leone met 17.000 man groter, maar daar is inmiddels begonnen met geleidelijke terugtrekking.

De Veiligheidsraad stemde gisteren overigens ook in met verlenging van de VN-missie in Sierra Leone met zes maanden. In januari vorig jaar kwam daar officieel een einde aan de burgeroorlog.