Vanaf 2003 alleen nuttige studies

Universiteiten en hogescholen mogen vanaf 1 oktober 2003 alleen nog een nieuwe opleiding starten als die een direct maatschappelijk of economisch nut heeft. De ministerraad heeft daartoe gisteren een voorstel van staatssecretaris Nijs (Onderwijs, VVD) aangenomen. Volgens Nijs blijkt dat de onderwijsinstellingen ,,als collectief onvoldoende verantwoordelijkheid (kunnen) nemen'' om de groei aan studies ,,in goede banen te leiden''. Volgens het besluit van de ministerraad zullen alleen nog opleidingen worden toegelaten die ,,bijdragen aan de transitie van een oude naar een nieuwe (kennis-)economie''. Het moet dan gaan om opleidingen in innovatieve sectoren, of in maatschappelijk belangrijke factoren als ,,veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs''. Nijs stelde de maatregel in demissionaire status in mei voor.