Rampenverhalen

Volgens de media zijn de pensioenfondsen failliet. Is het mogelijk om hun faillissement aan te vragen? De fondsen kunnen immers niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Ik heb een vordering op hen (mijn pensioen) en waarschijnlijk zie ik zo het meeste van mijn geld terug. Elk reddingsplan komt erop neer dat ik een tweede keer voor mijn pensioen mag sparen, of dat er minder wordt uitgekeerd. Bij een faillissement wordt het resterende geld verdeeld en weet je wat je hebt.

(J.B.)

U bent pas schuldeiser, die een faillissement kan aanvragen, als uw pensioen ingaat en u niets ontvangt. Verder heeft u geen vordering, maar een voorwaardelijke (u moet in leven zijn) aanspraak. Het is onzin dat de fondsen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat kunnen ze wel. Het gaat om de zeer langetermijnverplichtingen en de dekkingsgraad nu. Wanneer de beurs het weer goed doet, de rente aantrekt en de pensioenen soberder zijn dan de 70 procent eindloon met levenslange indexatie, dan hoor je die rampenverhalen niet meer.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele