`Overheid remt export over zee'

De overheid belemmert de Nederlandse export over zee naar vooral Afrikaanse landen. De goederen die naar deze landen gaan, zoals oude auto's en gebruikte computers, worden vaak bestempeld als afvalstoffen en mogen daarom Nederland niet verlaten. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de import uit Afrika. Dat stelt de Nationale Havenraad. De inkomsten van vooral de havens in Amsterdam en in de provincie Groningen staan hierdoor onder druk. De werkgelegenheid loopt ook gevaar, aldus de raad. De Nationale Havenraad is het overlegorgaan van de Nederlandse zeehavens, de rijksoverheid en de belangenorganisaties van het bedrijfsleven in de havensector.