OPENBAAR MINISTERIE

Naam: Jan Piet Hein Donner (1948)

Beroep: minister van Justitie

Vindt dat: opsporing, vervolging en berechting op Europees niveau moeten plaatsvinden

,,In deel III van de door de Conventie opgestelde verdragtekst ligt op het strafrechtelijk terrein sterk de nadruk op harmonisatie van het strafrecht en het strafprocesrecht. Daarnaast bevat de tekst aanzetten voor de verdere ontwikkeling van bestaande instellingen als Europol en Eurojust. Geheel nieuw in het verdrag is de oprichting van een Europees openbaar ministerie: het EOM.

,,Het EOM zal twee hoofdtaken krijgen: de vervolging van fraude en corruptie gepleegd door Europese ambtenaren en functionarissen én de vervolging van bepaalde vormen van grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder EU-fraude. Het EOM is dus een Europese instelling die op Europees niveau wordt aangestuurd, maar het voert zijn onderzoeken uit met behulp van de opsporingsdiensten van de lidstaten. Ook de vervolging vindt plaats voor de rechtbanken van de lidstaten.

,,Tegen dat werken op twee niveaus heeft Nederland bezwaar gemaakt. Ten eerste omdat de democratische controle op het EOM zwak is; er wordt opgetreden in de lidstaten, maar de zeggenschap over het optreden van het EOM bestaat alleen op Europees niveau. Zo kan de Nederlandse minister van Justitie geen verantwoordelijkheid dragen voor het optreden in Nederland. Een ander nadeel is, dat de lidstaten wél opsporingscapaciteit ter beschikking moeten stellen aan een Europees openbaar ministerie, maar geen zeggenschap krijgen over de prioriteiten die het EOM stelt.

,,Ik zou het beter vinden als ook het optreden van het EOM op Europees niveau plaatsvindt: opsporing en vervolging op Europees niveau en ook berechting door een Europese rechter. Over deze kwestie heeft de Conventie inmiddels een discussienota ontvangen.''

    • En Danielle Pinedo