Onberekenbare wezens

Mijn vriend en ik gaan dit najaar trouwen. We wonen nu in zijn koophuis, ik betaal hem huur en we delen alle kosten. Binnen een paar jaar willen we samen een ander huis kopen. We hebben allebei een fulltime baan. Mochten we kinderen krijgen, dan kan dit anders komen te liggen. We gaan ervan uit dat we bij elkaar blijven en zijn niet van plan om ondernemer te worden of schulden te maken. We vragen ons af waar we wijs aan doen: trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Ik begrijp dat Nederland uniek is waar het de gemeenschap betreft en dat steeds meer Nederlanders trouwen op huwelijkse voorwaarden. Dit is echter kostbaar en de voordelen zijn ons niet duidelijk.

(A.M.)

Het unieke van Nederland is dat je na het jawoord automatisch in gemeenschap van goederen bent getrouwd, tenzij je daar van te voren van afwijkt via huwelijkse voorwaarden. Trouwt u in gemeenschap, dan is de helft van uw vriends huis na uw beider jawoord van u. Wil hij dat? Ziet u de voordelen van voorwaarden niet in en vindt u deze te duur, dan moet u het niet doen. Ik vind dat een pietsie onnozel: er kan veel gebeuren in een mensenleven. Mannen zijn immers onberekenbare wezens. Praat eens met een notaris.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele