Naloxon

In `Schijnbewegingen' (W&O, 6 september) werd gewag gemaakt van `naxolon', een middel dat opiaatreceptoren in de hersenen blokkeert. De juiste benaming is echter naloxon.