Miljoenen te veel uitgegeven aan pillen tegen hoge bloeddruk

Noorse onderzoekers hebben berekend hoeveel geld het zou schelen als artsen bij de behandeling van hoge bloeddruk goedkope thiaziden als medicijn zouden voorschrijven in plaats van duurdere nieuwe middelen. Zij concluderen in BioMed Central Health Services Research, dat de mogelijke besparingen enorm zijn: in de Verenigde Staten zou het 434 miljoen dollar schelen, in Engeland 120 miljoen, Duitsland 72 miljoen, Frankrijk 37 miljoen, Canada 14 miljoen en zelfs in Noorwegen nog 11 miljoen.

De afgelopen jaren bleek uit afgeronde langlopende grote onderzoeken steeds opnieuw dat thiazide-diuretica, de al decennia bestaande plaspilletjes, niet onderdoen voor veel duurdere moderne medicijnen als ACE-remmers of calciumkanaalblokkers. De bloeddruk daalt met thiaziden evenveel als met de andere middelen en de kans op hartziekte en overlijden gaat zelfs omlaag. Ook geven thiaziden weinig bijwerkingen en ze kosten per maand nog geen 3 euro, tegen 30 à 40 euro voor de moderne middelen. De Noren keken hoeveel mensen thiaziden gebruikten en hoeveel er in principe mee behandeld zouden kunnen worden in plaats van met duurdere medicijnen.

Ook de standaard Hypertensie van het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert artsen bij de behandeling van een hoge bloeddruk allereerst voor thiaziden te kiezen. Toch staan in de Top-10 van geneesmiddelenuitgaven in 2002 de ACE-remmer enalapril, merknaam Renitec, met 45 miljoen euro op de vijfde plaats, en de calciumkanaalblokker amlodipine, merknaam Norvasc, met 43 miljoen euro op de negende plaats. Een doordacht voorschrijfbeleid zou ook hier vermoedelijk miljoenen euro's schelen.

In Annals of Internal Medicine van deze week geven Nederlandse onderzoekers nog een reden om bij een hoge bloeddruk thiaziden te kiezen. Uit de Rotterdam Study, een langlopend prospectief onderzoek onder bijna 8000 oudere inwoners van Ommoord, blijkt dat onder de deelnemers die wegens een hoge bloeddruk thiaziden gebruikten, ruim de helft minder heupfracturen voorkwamen.