Meerderheid is voor Europese grondwet

Ruim de helft van de stemgerechtigde Nederlanders is voor een Europese grondwet. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van het bureau Intomart in opdracht van NRC Handelsblad. Twintig procent is tegen zo'n grondwet en 29 procent weet het niet.

De afgelopen anderhalf jaar heeft de zogeheten Europese Conventie gewerkt aan een voorstel dat de `Grondwet voor Europa' is genoemd. De `grondwet' is een internationaal verdrag waarover de regeringsleiders van de EU de komende maanden overeenstemming moeten bereiken. In de Tweede Kamer bestaat een ruime meerderheid die de Nederlandse kiezers volgend jaar juni een niet-bindend stemadvies wil vragen over de invoering van een Europese grondwet.

Uit het Intomart-onderzoek dat deze week is gehouden onder vijfhonderd mensen blijkt dat 27 procent van de ondervraagden denkt dat de Europese grondwet de nationale grondwet zal vervangen. De helft weet dat dit niet het geval is en dat de nieuwe `grondwet' de huidige Europese verdragen moet vervangen. Het grootste gedeelte van de ondervraagde mensen, bijna 80 procent, zegt niets tot zeer weinig te weten van de inhoud van de grondwet.

Aan het begin van de enquête zegt 37 procent voor zo'n grondwet te stemmen, 15 procent is tegen, 49 procent weet het niet. Aan het eind van het onderzoek, waarbij ook een aantal vragen met informatie over de grondwet is gesteld, zijn die percentages verschoven naar 51 voor, 20 tegen en 29 `weet niet'. ,,Wanneer mensen meer weten over de inhoud, staan ze er positiever tegenover'', stelt Tom van Dijk, directeur beleidsonderzoek bij Intomart, vast.

85 procent zou gaan stemmen wanneer er een referendum wordt gehouden over de grondwet. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 1999 bedroeg de opkomst 29,9 procent. ,,85 procent is een overschatting, mensen geven een gewenst antwoord'', nuanceert Van Dijk. ,,Maar het percentage is wel opvallend hoog in vergelijking met eerdere onderzoeken naar Europese verkiezingen.''

Bijna de helft van de ondervraagden vindt het geen goede zaak als de Europese Commissie kleiner wordt. In het ontwerpverdrag van de Europese Conventie wordt voorgesteld de Commissie tot vijftien leden te beperken. Een kleinere Commissie betekent dat niet alle landen een eigen commissaris zullen hebben. 34 procent van de ondervraagden wil wel dat de Europese Commissie kleiner wordt, 18 procent heeft geen mening. Van de geïnterviewden is 43 procent tegen een Europese president (die het gezicht van de Europese Unie zou moeten worden). 42 procent is voor, 15 procent heeft geen mening.

Het Europees Parlement krijgt, volgens de nieuwe grondwet, meer macht en 41 procent van de mensen is het daarmee eens. 38 procent is tegen en 21 procent weet het niet.

Grote steun is er voor het voorstel de nationale parlementen te laten beslissen waar `Brussel' zich mee bemoeit: driekwart is hier voor, 13 procent is tegen en eenzelfde aantal mensen heeft hierover geen mening. Een ruime meerderheid (61 procent) wil dat de Europese Unie meer te zeggen krijgt over asielbeleid en justitie.

THEMA: pagina's 45-48

WWW.NRC.NL: enquête