Klappen van de zweep

NA EEN VLAKKE campagne die door de moord op minister Anna Lindh een even abrupt als emotioneel einde kende, stemden de Zweden zondag met een meerderheid van 56,8 procent tegen invoering van de euro. Premier Persson, een verklaard voorstander van Zweedse toetreding tot de Europese munt, legde zich neer bij het onvermijdelijke. In Europa was de teleurstelling groot, ook omdat het Zweedse nej een Brits referendum over de euro voorlopig minder waarschijnlijk maakt. Laat staan dat de Denen opnieuw naar de stembus gaan met de intentie nu wel vóór de euro te stemmen.

DE TWEEDE KLAP voor Europa afgelopen zondag viel tienduizend kilometer verderop in de Mexicaanse badplaats Cancún. Daar bleek dat de 148 leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) niet tot de vereiste consensus konden komen over verdere liberalisering van de wereldhandel. Maar niet alleen Europa verspeelde op die manier een goede kans op uitbreiding van de handel en dus meer economische groei. Het mislukken van de WTO-top is, zo viel in veel commentaren te beluisteren, vooral een slag voor de ontwikkelingslanden met hun hoge onderlinge tariefbarrières. En de WTO zelf wankelt. In Brussel sprak Europees onderhandelaar Pascal Lamy openlijk zijn twijfel uit over dit `middeleeuwse' instituut en over multilateralisme als basis voor handelspolitiek.

PRINSJESDAG bracht veel somber sociaal-economisch nieuws. Minder, duurder en strenger, zo werden in de krant van dinsdag de bezuinigingsmaatregelen samengevat. Minder vergoedingen door het ziekenfonds. Roken (nog) duurder. Salarissen topbestuurders aangepakt. (Maar leaseautorijders krijgen een meevallertje). En hoewel het begrotingstekort met 2,4 procent binnen de normen van het Stabiliteitspact voor de euro blijft, zegt het kabinet in 2004 10,9 miljard euro te moeten bezuinigen om dit doel te halen. Gelukkig zal volgens het IMF de economische groei in Nederland volgend jaar niet 1 maar 1,4 procent zijn. Premier Balkenende liet er geen twijfel over bestaan uit welke ideologische hoek de wind momenteel waait: ,,Een uitkering, dat leek mooi, maar uiteindelijk werden mensen wel gedwongen tot nietsdoen.''

KLM EN AIR FRANCE lieten weten bijna klaar te zijn met gesprekken over hun voorgenomen fusie. Volgens Air France-topman Jean-Cyril Spinetta zou het samenwerkingsverband de vorm krijgen van een holding met twee werkmaatschappijen. KLM zou toetreden tot de SkyTeam-alliantie waarvan ook Delta, de partner van KLM-partner Northwest, deel uitmaakt. Bien etonné de se trouver ensemble. Maar er waren nog een hoop onbeantwoorde vragen. Wat gebeurt er met Schiphol? Wordt de Nederlandse luchthaven het derde vliegveld van Parijs? En mag SkyTeamlid Alitalia, de ex van KLM met een Nederlandse alimentatie van 275 miljoen euro, ook meedoen? Inderdaad, bien etonné ...

DE NIEUWE Nederlandse soberheid kende een Zweeds slachtoffer. Na steeds feller wordende publieksacties tegen het riante salarispakket van de nieuwe Ahold-topman kondigde het concern woensdag aan dat Anders Moberg fors gaat inleveren. Zo worden nu zijn bonusvergoeding en vertrekpremie afhankelijk gemaakt van de resultaten van het concern. De man die leiding had gegeven aan het – volgens sommigen gebrekkige – toezicht op de gang van zaken bij Ahold, president-commissaris Henny de Ruiter, moet het veld ruimen. Hij zal binnenkort de zaken overdragen aan zijn opvolger, oud-topman van Heineken Karel Vuursteen. Biertje?

ALSTOM, het Franse industriële conglomeraat, heeft van de Europese Commissie tot maandag gekregen om met een rechtvaardiging te komen voor de steun van de Franse staat. Dat had men in Parijs tot nu toe niet nodig gevonden, ondanks duidelijke Europese regelgeving. Eerder al liet de Franse regering weten zich niet te (kunnen) houden aan het Stabiliteitspact. Een deze week gepresenteerd, miljarden euro's kostend investeringsprogramma samen met de Duitsers hoeft echter niet ten laste van de Franse schatkist te gaan. Hiervoor worden voornamelijk fondsen gebruikt van ... de Europese Unie.

    • Reinoud Roscam Abbing