Kabinet zal KLM niet dwarszitten

Het kabinet staat welwillend tegenover samenwerking tussen KLM en Air France, maar houdt scherp in de gaten wat de gevolgen van een samengaan van beide luchtvaartmaatschappijen zijn voor Schiphol.

Dit heeft premier Balkenende gisteren op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad verklaard. Hij wees erop dat luchtvaartmaatschappijen er tegenwoordig bijna niet aan ontkomen allianties te sluiten, willen ze op den duur nog kunnen overleven. ,,Als je het niet zou doen, zou de KLM op langere termijn grote risico's lopen'', stelde Balkenende. ,,Daarom staan wij welwillend tegenover een samengaan van KLM en Air France.''

Het kabinet houdt echter volgens de premier nauwlettend in de gaten wat de gevolgen zijn van zo'n samenwerkingsverband voor de luchthaven Schiphol. Die speelt een cruciale rol in de Nederlandse economie, zo merkte hij op, als verkeersknooppunt en als grote werkgever. De minister-president wilde echter niet nader ingaan op de voorwaarden die de overheid vanwege Schiphol stelt aan zo'n alliantie.

KLM en Air France lieten afgelopen woensdag weten dat hun besprekingen over de voorgenomen samenwerking ,,in een vergevorderd stadium'' verkeren. Over een aantal ,,kritieke punten'' wordt echter nog steeds gesproken. Beide maatschappijen hebben niet in het openbaar aangegeven welke dat zijn. Aangenomen wordt dat KLM van Air France, dat twee keer zo groot is als de Nederlandse maatschappij, garanties wil dat de eigen naam en identiteit bewaard kunnen blijven. Ook de positie van Schiphol in het nieuwe verband zou nog voorwerp van discussie zijn. Schiphol zelf is overigens ook betrokken bij het overleg, maar het onthoudt zich van commentaar op het verloop van de onderhandelingen.

In juli maakte KLM nog een verlies van 54 miljoen euro bekend over het eerste kwartaal van haar gebroken boekjaar. In 2002 realiseerde KLM in de periode april-juni een winst van 11 miljoen euro. De cijfers werden negatief beïnvloed door een lagere bezetting van de toestellen. Dat kwam mede door de longziekte sars, die een schadepost opleverde van 110 miljoen euro. Ook had KLM last van de naweeën van de Irak-oorlog.