Kabinet wil advies over boren naar aardgas in Waddenzee

. Het kabinet heeft gisteren besloten een adviescommissie in te stellen die moet onderzoeken of er gas onder de Waddenzee kan worden gewonnen zonder schade aan het milieu. Ook moet de commissie zich buigen over de rol van de visserij in het Waddenzeegebied.

De commissie moet in januari 2004 advies uitbrengen, voor het kabinet zelf met een standpunt komt over het Waddenzeebeleid. Het uitgangspunt voor de commissie zal een duurzame bescherming en ontwikkeling zijn van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.

De nieuwe Adviesgroep Waddenzeebeleid staat onder leiding van de PvdA'er Wim Meijer, die onder meer president is van de raad van commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen. De overige twee leden zijn oud-minister van Onderwijs Loek Hermans (VVD) en voormalig senator Tineke Lodders (CDA). Geen van hen heeft zich in het verleden intensief met de Waddenzee beziggehouden.

Premier Balkenende verklaarde gisteren op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad dat de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer behoefte hadden aan een advies van onafhankelijke zijde alvorens tot een kabinetsbesluit te komen.

Balkenende bevestigde dat de coalitiepartijen nog slechts enkele maanden geleden hadden afgesproken dat er in elk geval niet in de Waddenzee zelf naar gas mag worden geboord. Minder stellig is het kabinet wat betreft het zogeheten schuin boren, waarbij vanaf locaties op het vasteland naar gas onder de Waddenzee wordt geboord. Niettemin, zo bevestigde Balkenende gisteren, blijft het streven van het kabinet ook voor die wijze van boren op een moratorium van tien jaar gericht.

Tussen 1984 en 1994 was er al eens zo'n moratorium van kracht. Het kabinet-Kok liet in 1999 iets meer ruimte voor gaswinning. Het wilde niet uitsluiten dat gasboringen in de Waddenzee in de toekomst als gevolg van nieuwe technologie wel mogelijk zouden zijn zonder het milieu aan te tasten. Vorig jaar keerde een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen proefboringen in de Waddenzee.