Gok Citigroup met KPN pakt goed uit

De doorverkoop door Citigroup van een grote partij KPN-aandelen ter waarde van 2 miljard euro is een voorbeeld van het soort transacties waarnaar de aandelendivisies van zakenbanken aan het hengelen zijn. De transactie laat ook de enorme risico's zien die de banken lopen. Nu de zeepbel van de converteerbare obligaties langzaam leegloopt en er tot 2004 weinig beursintroducties op stapel staan, kammen bankiers twee mogelijke inkomstenbronnen uit.

Een daarvan wordt gevormd door de doorverkoop van grote hoeveelheden aandelen, waarbij aandeelhouders profiteren van de recente opleving van de markt door grote belangenpakketten af te stoten. Een andere wordt gevormd door privatiseringen, waarbij overheden met gaten in hun begroting aandelen in staatsbedrijven verkopen. De KPN-transactie is een combinatie van beide.

De Nederlandse overheid nam in 2001 deel aan de claimemissie van het telecomconcern, ook al was de langetermijndoelstelling van de staat de vermindering van zijn belang. Maar KPN is sindsdien weer overeind gekrabbeld en de aandelenkoers staat nu 37 procent boven de uitgiftekoers van destijds. De staat heeft een winst geboekt van ongeveer 550 miljoen euro. Bovendien komt het geld ten goede aan de overheidsfinanciën, waarvan de achteruitgang de nieuwe regering blijkbaar zorgen baart, ook al blijft het tekort technisch gesproken binnen de limiet van de Europese Unie. Maar zelfs het aanbod van massale doorverkopen en privatiseringen is eindig, wat kan verklaren waarom Citigroup blijkbaar enorm zijn best heeft gedaan om de transactie naar zich toe te trekken. Vermoed wordt dat de bank het pakket aandelen van de regering heeft gekocht tegen de slotkoers van afgelopen donderdag – 6,75 euro – en niet tegen de kleine korting die banken gewoonlijk vragen om hen tegen de bewegingen van de markt te beschermen. Als we aannemen dat Citigroup inderdaad deze prijs heeft betaald, waarom was de bank er dan zeker van dat de vloed aan nieuwe aandelen de koers gisteren niet zou doen verzuipen? Het antwoord luidt waarschijnlijk dat het op de markt gonsde van de geruchten dat de overheid op het punt stond te gaan verkopen. Citigroup kan hebben gedacht dat de transactie juist een eind zou maken aan die geruchten, met gunstige effecten voor de koers. Het lijkt erop dat Citigroup goed heeft gegokt, maar ook maar nét. De bank zegt de aandelen voor 6,78 euro te hebben aangeboden. Ervan uitgaande dat zij de 300 miljoen aandelen voor 6,75 euro per stuk heeft gekocht, betekent dat een winst van 9 miljoen euro. Maar hoewel de koers bij de opening van de beurs naar 6,88 euro sprong, zakte hij later weer naar 6,67 euro, waardoor de kopers een verlies van 33 miljoen euro leden. Citigroup mag van geluk spreken dat zij niet met een grote hoeveelheid restaandelen is blijven zitten.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly