GODSDIENST

Naam: Gerd Müller (48)

Beroep: woordvoerder Europese zaken van de CSU-fractie in de Duitse Bondsdag

Vindt dat: God een centrale plaats moet krijgen in de Europese grondwet

,,Ik geloof in God en zie er als mens én politicus op toe dat Zijn creatie en de transcendente betrekkingen met respect bejegend worden. Een van de middelen daartoe is de Europese grondwet.

,,In het ontwerpverdrag wordt tot mijn spijt niet aan God gerefereerd. Er wordt enkel gesteld dat de Europese grondwet ,,geïnspireerd is door de culturele, religieuze en humanistische tradies van Europa''. Maar wat zijn dat voor gemeenschappelijke waarden en tradities? Christelijke, toch? Laten wij de Europese grondwet – net als bijvoorbeeld de Amerikaanse grondwet – dan ook een christelijk signatuur meegeven.

,,Wie de Amerikaanse grondwet er op naslaat, ziet dat het kan: God en het christelijke geloof verankeren in een document dat als moreel anker voor een hele natie kan fungeren. De CSU wil dat ook in de preambule van de Europese grondwet expliciet wordt gerefereerd aan God en het christelijke geloof. We zullen een poging moeten doen de identiteit van de Europese Unie nauwer te omschrijven.

,,Niet alleen de CSU wil het godsbegrip in de grondwet verankerd zien. Ook Polen, Italië, Spanje en Portugal willen dat het ontwerp-verdrag tot vaststelling van een Europese grondwet wordt herzien. Zelfs de paus heeft een goed woordje gedaan; ik heb dan ook goede hoop dat er tijdens de onderhandelingen een draai wordt gemaakt.''