ENQUÊTE

Ruim de helft van de stemgerechtigde Nederlanders is voor een Europese grondwet. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van het bureau Intomart in opdracht van NRC Handelsblad. Twintig procent is tegen zo'n grondwet en 29 procent weet het niet.

Uit het onderzoek dat deze week is gehouden onder 500 mensen blijkt dat 27 procent denkt dat Europese grondwet de nationale grondwet zal vervangen. De helft van de mensen weet dat dit niet het geval is, en dat de nieuwe grondwet de huidige Europese verdragen moet vervangen.

85 Procent zegt te gaan stemmen wanneer er een referendum over de grondwet komt. In de Tweede Kamer bestaat een ruime meerderheid die volgend jaar juni, tegelijk met de verkiezingen voor het Europees parlement, over de grondwet een niet-bindend stemadvies wil vragen aan de kiezer.

Het Europees Parlement krijgt, volgens de nieuwe grondwet, meer macht en 41 procent van de ondervraagden is het daar mee eens. 38 procent is tegen en 21 procent weet het niet. Bijna de helft van de ondervraagden vindt het geen goede zaak als de Europese Commissie kleiner wordt. Een kleinere Commissie betekent dat niet alle landen een eigen eurocommissaris zullen hebben. 34 procent wil wel dat de Europese Commissie kleiner wordt, 18 procent heeft geen mening.