EEN GRONDWET? GEEN GRONDWET

Krijgt Europa een grondwet? Nee, de landen van de Europese Unie gaan met elkaar een nieuw verdrag sluiten. In dat nieuwe verdrag worden alle sinds het begin van de Europese integratie gesloten verdragen samengevoegd, opnieuw geformuleerd en voor een deel vernieuwd. Bovendien wordt het in 2000 overeengekomen Handvest van grondrechten in het nieuwe verdrag opgenomen.

Waarom wordt er dan toch over een grondwet gesproken? Omdat de Conventie over de toekomst van Europa zich bijna een grondwetgevende vergadering voelde. Maar dat was de Conventie niet. Het ontwerp-verdrag van de Conventie wordt het uitgangspunt van onderhandelingen over een definitief verdrag tussen de regeringen van de Europese landen.

Voorzitter Valéry Giscard d'Estaing van de Conventie zag het probleem en sprak daarom dikwijls over een constitutioneel verdrag. De EU zou er zeker vijftig jaar mee vooruit kunnen en de burgers zouden zich er als bij een echte grondwet op kunnen beroepen. Maar nu al wordt erover gesproken hoe dit constitutionele verdrag, dat volgend jaar tot stand moet komen, in de toekomst kan worden gewijzigd. En ook nu al kunnen burgers zich bij de rechter beroepen op de huidige Europese verdragen.

Agenda Op 4 oktober begint in Rome de Intergouvermentele Conferentie (IGC). Op deze conferentie van de EU-lidstaten wordt onderhandeld over aanpassingen van de verdragen waarop de Europese Unie is gebaseerd. De verkiezingen voor het Europarlement in juni 2004 worden beschouwd als ultieme einddatum voor het vaststellen van de teksten. Na de IGC moeten ook de 25 nationale parlementen instemmen met de tekst van het nieuwe verdrag.