Dijk in Wilnis

H. Weerts en P. Cleveringa (`Schuivende kades', W&O, 31 augustus) kunnen wel gelijk hebben dat veenkades bestaan uit stroken van niet afgegraven (hoog)veen, maar dit gaat niet op voor de doorgebroken Ringdijk in Wilnis. Deze is pas in 1872-77 aangelegd rond de Droogmakerij Groot Mijdrecht (zie A. Beekman en vroege topografische kaarten).

In Wilnis ligt deze dijk op door brede sloten doorsneden veenpercelen (in de middeleeuwen ontgonnen als bouwland, later grasland). De aldus zeer ongelijke ondergrond verklaart waarschijnlijk waarom alleen een dijkstuk van 50 m is verschoven. Zodra in een te diepe opgravingsput grondwater uit een wand gaat stromen, kun je er zeker van zijn dat de wand daarboven binnen iets van een uur met de onderkant vooruit in de put schuift (`slumping'). Als in de Ringvaart het water zo laag heeft gestaan dat het grondwater onder de Ringdijk door kwam sijpelen, is hetzelfde gebeurd inderdaad verschoof een stuk dijk naar voren de vaart in.

J.A. Bakker Fysisch geograaf en archeoloog

    • J.A. Bakker