BURGERRECHTEN

Naam: Hanja Maij-Weggen (59)

Beroep: voorzitter CDA-delegatie Europees Parlement en lid van de conventie belast met de opstelling van een handvest van de grondrechten

Vindt dat: burgerrechten een apart hoofdstuk verdienen in de Europese grondwet.

,,Een Europese grondwet is niet compleet zonder grondrechten. Zoals het recht op godsdienstvrijheid, of het recht op een eigen taal en cultuur voor minderheden. Of wat te denken van het recht op gelijke behandeling, ongeacht kleur, afkomst, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd of lichamelijke handicap. Vooral in een rechtsgemeenschap zo groot en belangrijk als de Europese Unie moet je zorgen dat rechten van burgers goed geregeld zijn.

,,De geschiedenis leert dat er veel mis kan gaan als die grondrechten niet goed gewaarborgd zijn. Neem Joegoslavië, een land even buiten de Europese Unie. In Joegoslavië hadden minderheden slechts beperkte rechten en was de vrijheid van godsdienst niet goed geregeld. En kijk wat er van kwam: een rampzalige explosie. Met een apart handvest van de grondrechten hoop ik dat regionale conflicten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Lidstaten zullen zich bij die grondrechten moeten neerleggen, omdat ze anders het risico lopen uit de Europese Unie te worden gezet.

,,Ik sta niet negatief tegenover een referendum over de Europese grondwet. Het dwingt Europarlementariërs en Tweede-Kamerleden om burgers te informeren over de rol van de Europese Unie en hun plichten daarin. En dat is hard nodig, want de Europese grondwet spreekt nog maar nauwelijks tot de verbeelding. Een referendum is wellicht dé manier om kennis en goodwill te kweken.''

    • En Danielle Pinedo