Bijdrage mogelijk omhoog

Het kabinet is van plan de eigen bijdrage voor elk doktersrecept iets hoger te maken dan de 1,50 euro waarvan tot nu toe sprake was. Dit heeft een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid gisteravond verklaard. Ook premier Balkenende zinspeelde gistermiddag tegenover journalisten al op een verhoging.

Het kabinet acht de verhoging gewenst omdat het bij nader inzien een maximum wil stellen aan de eigen bijdrage, die jaarlijks van de burgers wordt verlangd. De rest van de medicijnkosten neemt de overheid voor haar rekening. Als het aan het kabinet ligt, zal het maximum van de eigen bijdrage 100 euro per persoon per jaar bedragen. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) zal volgende week een brief naar de Tweede Kamer sturen met concrete nieuwe voorstellen over de eigen bijdrage. Berichten als zou het om een eigen bijdrage van 1,70 euro gaan, noemde de woordvoerster van het minsterie echter ,,voorbarig''.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vormde de zogenoemde `medicijnknaak' een omstreden kwestie. Een Kamermeerderheid wilde eigenlijk af van de eigen bijdrage, maar de partijen konden het niet eens worden over de wijze waarop zo'n maatregel zou moeten worden gefinancierd. Het kabinet was bereid een maximum te stellen aan de eigen bijdrage, waarbij CDA, D66 en VVD het eens werden over een bedrag van 100 euro per persoon per jaar.