Tijdelijk minder politie

De politiesterkte zal volgend jaar dalen. Dat blijkt uit een deze week naar de Tweede Kamer verstuurde brief van minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Remkes verwacht een daling van vermoedelijk honderd formatieplaatsen.

Minister-president Balkenende zei gisteren tijdens de algemene beschouwingen dat Remkes extra geld beschikbaar zal stellen om daling van het aantal formatieplaatsen in 2004 alsnog te voorkomen. Uitbreiding van de politiesterkte met vierduizend man per 2010, zoals in het regeerakkoord staat, komt volgens Balkenende niet in gevaar. De politiesterkte moet dan 54.500 formatieplaatsen zijn.

Volgens het Nederlands Politie Instituut is de daling het gevolg van een lagere instroom van agenten in opleiding. De meeste korpsen namen in 2002 minder aspiranten aan omdat het kabinet onduidelijk was over de financiering.

VVD-fractievoorzitter J. van Aartsen bepleitte gisteren het overhevelen van militair personeel naar de politie. Bij defensie verdwijnen de komende jaren 11.000 banen. Van Aartsen riep Balkenende op om meer creativiteit te tonen om de inzet van militair personeel bij de politie mogelijk te maken. ,,De minister-president kan zo aan de Belgische ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie vragen hoe het daar geregeld is.'' LPF-Fractievoorzitter M. Herben wil dat ontslagen militairen ook emplooi moeten krijgen bij de douane. Balkenende zei dat daarnaar gekeken zal worden.